Przejdź do menu Przejdź do treści

Systemy informatyczne

Drogi Studencie,
poniżej przedstawiamy sposoby oraz informacje jak zalogować się do poszczególnych systemów naszej Uczelni.

Dla studentów, którzy rozpoczęli  studia przed rokiem akademickim 2023/24 (rok 2-gi i kolejne)

Dla studentów, którzy rozpoczęli pierwsze studia w roku akademickim 2023/24 (rok 1)

Dla studentów, którzy rozpoczęli kolejne studia w roku akademickim 2023/24 (rok 1)

Dla wszystkich

 


Dla studentów, którzy rozpoczęli  studia przed rokiem akademickim 2023/24 (rok 2-gi i kolejne)


Wirtualna Uczelnia

System dostępny jest pod adresem https://wu.up.krakow.pl/ .
Dane do logowania:

Login – ua\xNumerAlbumu, gdzie za x należy wstawić:

s – w przypadku studentów I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych)
l – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych (mała litera l jak lis)
d – w przypadku doktorantów

Przykład: ua\s000000

Hasło otrzymali Państwo w bezpiecznych kopertach wraz z legitymacją (słuchacze studiów podyplomowych otrzymują samą kopertę bez legitymacji).

Hasło można odzyskać lub zmienić korzystając z instrukcji dostępnej pod odnośnikiem Instrukcja logowania (w zakładce Odzyskiwanie hasła dla studentów). Zmiana hasła na Wirtualnej Uczelni wpłynie także na zmianę hasła dla moodle1.up.krakow.pl, poczty outlook, MS-Teams oraz intranetu).


Poczta oraz Microsoft Teams

Każdy z Państwa otrzymuje konto pocztowe w domenie uczelnianej, indywidualny adres ma postać imie.nazwiskoY@student.up.krakow.pl (w przypadku Szkoły Doktorskiej imie.nazwiskoY@doktorant.up.krakow.pl) – gdzie Y jest cyfrą w przypadku większej ilości osób o tym samym imieniu i nazwisku.
Dokładny adres mailowy można sprawdzić po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni.

Logowanie do poczty możliwe jest pod adresem: https://outlook.office.com
Loginem jest uczelniany adres mailowy.
Hasło – takie samo jak do Wirtualnej Uczelni.

Przykład: imie.nazwiskoY@student.up.krakow.pl

Pod wskazanym adresem dostępne są, oprócz poczty, również inne aplikacje online Microsoft – w tym MS Teams – aplikacja wykorzystywana do zajęć zdalnych.

Dla stabilniejszego działania zalecamy instalację aplikacji MS Teams (opcja instalacji dostępna po zalogowaniu się na pocztę i wybraniu aplikacji Teams). Do zainstalowanej aplikacji dane dostępowe są takie same jak do poczty. W przypadku korzystania z przeglądarki do aplikacji Teams sugerujemy użycie przeglądarek Chrome lub Edge.

Hasło można odzyskać lub zmienić korzystając z instrukcji dostępnej pod odnośnikiem Instrukcja logowania  (w zakładce Odzyskiwanie hasła dla studentów). Zmiana hasła na Wirtualnej Uczelni wpłynie także na zmianę hasła dla
moodle1.up.krakow.pl, poczty outlook, MS-Teams oraz intranetu).


Dla studentów, którzy rozpoczęli pierwsze studia w roku akademickim 2023/24 (rok 1)


USOSweb

System dostępny jest pod adresem https://usosweb.up.krakow.pl/
Dane do logowania:

Login – xNumerAlbumu, gdzie za x należy wstawić:

s – w przypadku studentów I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych)
l – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych (mała litera l jak lis)
d – w przypadku doktorantów

Przykład: s000000

Hasło początkowe otrzymali Państwo na adres email prywatny podany podczas rekrutacji.

Hasło można odzyskać (podając adres prywatny na który zostanie wysłany link) lub zmienić korzystając ze strony CAS. Zmiana hasła poprzez CAS wpłynie także na zmianę hasła dla moodle1.up.krakow.pl, poczty Outlook, MS Teams oraz Intranetu).


Poczta oraz Microsoft Teams

Każdy z Państwa otrzymuje konto pocztowe w domenie uczelnianej, indywidualny adres ma postać xNumerAlbumu@student.uken.krakow.pl (w przypadku Szkoły Doktorskiej xNumerAlbumu@doktorant.uken.krakow.pl)

gdzie za x należy wstawić:

s – w przypadku studentów I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych)
l – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych (mała litera l jak lis)
d – w przypadku doktorantów

Logowanie do poczty możliwe jest pod adresem: https://outlook.office.com
Loginem jest uczelniany adres mailowy.
Hasło – takie samo jak do Wirtualnej Uczelni.

Przykład: s000000@student.uken.krakow.pl

Pod wskazanym adresem dostępne są, oprócz poczty, również inne aplikacje online Microsoft – w tym MS Teams – aplikacja wykorzystywana do zajęć zdalnych.

Dla stabilniejszego działania zalecamy instalację aplikacji MS Teams (opcja instalacji dostępna po zalogowaniu się na pocztę i wybraniu aplikacji Teams). Do zainstalowanej aplikacji dane dostępowe są takie same jak do poczty. W przypadku korzystania z przeglądarki do aplikacji Teams sugerujemy użycie przeglądarek Chrome lub Edge.

Hasło można odzyskać (podając adres prywatny na który zostanie wysłany link) lub zmienić korzystając ze strony CAS. Zmiana hasła poprzez CAS wpłynie także na zmianę hasła dla moodle1.up.krakow.pl, poczty outlook, MS-Teams oraz intranetu).


Dla studentów, którzy rozpoczęli kolejne studia w roku akademickim 2023/24 (rok 1)


USOSweb

System dostępny jest pod adresem https://usosweb.up.krakow.pl/
Dane do logowania:

Login – xNumerAlbumu, gdzie za x należy wstawić:

s – w przypadku studentów I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych)
l – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych (mała litera l jak lis)
d – w przypadku doktorantów

Przykład: s000000

Hasło zostało zachowane wraz z kontem z poprzednich lat.

Hasło można odzyskać (podając adres prywatny na który zostanie wysłany link) lub zmienić korzystając ze strony CAS. Zmiana hasła poprzez CAS wpłynie także na zmianę hasła dla moodle1.up.krakow.pl, poczty outlook, MS-Teams oraz intranetu).


Poczta oraz Microsoft Teams

Każdy z Państwa zachowuje konto pocztowe w domenie uczelnianej, indywidualny adres ma postać imie.nazwiskoY@student.up.krakow.pl (w przypadku Szkoły Doktorskiej imie.nazwiskoY@doktorant.up.krakow.pl) – gdzie Y jest cyfrą w przypadku większej ilości osób o tym samym imieniu i nazwisku.
Dokładny adres mailowy można sprawdzić po zalogowaniu do USOSweb.

Logowanie do poczty możliwe jest pod adresem: https://outlook.office.com
Loginem jest uczelniany adres mailowy.
Hasło – takie samo jak do USOSweb.

Przykład: imie.nazwiskoY@student.up.krakow.pl

Pod wskazanym adresem dostępne są, oprócz poczty, również inne aplikacje online Microsoft – w tym MS Teams – aplikacja wykorzystywana do zajęć zdalnych.

Dla stabilniejszego działania zalecamy instalację aplikacji MS Teams (opcja instalacji dostępna po zalogowaniu się na pocztę i wybraniu aplikacji Teams). Do zainstalowanej aplikacji dane dostępowe są takie same jak do poczty. W przypadku korzystania z przeglądarki do aplikacji Teams sugerujemy użycie przeglądarek Chrome lub Edge.

Hasło można odzyskać lub zmienić korzystając ze strony CAS. Zmiana hasła poprzez CAS wpłynie także na zmianę hasła dla moodle1.up.krakow.pl, poczty outlook, MS-Teams oraz intranetu).

 


Wspólne

Moodle – instrukcja logowania

Wzór loginu do platformy E-learningowej moodle1.up.krakow.pl poniżej:

Login – xNumerAlbumu, gdzie za x należy wstawić:

s – w przypadku studentów I i II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych)
l – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych (mała litera l jak lis)
d – w przypadku doktorantów

Przykład: s000000

Hasło można odzyskać lub zmienić korzystając ze stron opisanych powyżej odpowiednio dla poszczególnych grup.


W razie wystąpienia problemu dotyczącego funkcjonowania systemów, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@up.krakow.pl. W celu prawidłowego procedowania zgłoszenia prosimy o uwzględnienie opisu problemu wraz z zrzutem/nagraniem ekranu prezentującego omawiany problem.