Przejdź do menu Przejdź do treści

Organizacja roku

Organizacja roku akademickiego 2024/2025

Zarządzenie Nr R.Z.0211.7.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenia Nr R.Z.0211.78.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.29.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku akademickiego są regulowane Decyzją Rektora Nr R/D.0201-14/2020 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 czerwca 2020 roku. Decyzja Nr R/D.0201-14/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu, a zimowa sesja egzaminacyjna ma zakończyć się nie później niż 7 lutego 2021 roku, natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna – nie później niż 21 lutego 2021 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.