Przejdź do menu Przejdź do treści

mLegitymacja studencka czyli legitymacja studencka w telefonie

Student girl holding books and using smartphone, online education, technology communication

mLegitymacja jest usługą oferowaną w ramach bezpłatnej rządowej aplikacji mobilnej mObywatel, dostarczanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dostępna jest dla studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego posiadających numer PESEL.

mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, skorzystasz również z ulg i zwolnień. Możesz również potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik potwierdzi między innymi Twoje imię, nazwisko i zobaczy Twoje zdjęcie z dokumentu. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji studenckiej.

 

Wydawanie i unieważnianie mlegitymacji

 1. mLegitymację wydaje się na podstawie ważnej legitymacji ELS. Wygenerowanie mLegitymacji wymaga wypełnienia wniosku na stronie mlegitymacje.up.krakow.pl. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu kontem studenckim.
 2. mLegitymacja wydawana jest na okres jednego semestru (zgodnie z ważnością legitymacji wydanej w postaci plastikowej karty ELS), a jej ważność wygasa miesiąc po skreśleniu z listy studentów. Przedłużenie ważności mLegitymacji wymaga ponownego wypełnienia wniosku.
 3. W wypadku zakończenia studiów, lub skreślenia z listy studentów, mLegitymacja jest unieważniana.
 4. Dane aktywacyjne do aktywacji usługi mLegitymacja w aplikacji mObywatel wysyłane są pocztą elektroniczną na adres uczelniany wnioskującego. Dane te aktywne są przez 30 dni po wygenerowaniu. Nieaktywowanie mLegitymacji przez okres 30 dni skutkuje brakiem możliwości aktywacji, i koniecznością ponownego wysłania wniosku.

 

Instrukcja aktywacji

 1. Wymagania wstępne:
  1. Smartfon z systemem operacyjnym Android, o specyfikacji technicznej zgodnej z wymaganiami aplikacji mObywatel.  Na smartfonach z iOSem jest możliwość rejestracji mLegitmacji.
  2. Profil zaufany. Profil zaufany można uzyskać za pośrednictwem poniższej strony pz.gov.pl/pz/registerMainPage.
  3. Numer PESEL oraz ważna Elektroniczna Legitymacja Studencka.
 2. W celu aktywacji usługi należy:
  1. Wypełnić wniosek elektroniczny na stronie mlegitymacje.up.krakow.pl akceptując wcześniej regulamin usługi.
  2. Zainstalować aplikację mObywatel dostępną w sklepie Google Play pod adresem play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel&hl=pl.
  3. Odczytać wiadomość aktywacyjną wysłaną na uczelniany adres email.
  4. Upewnić się, że smartfon ma połączenie z Internetem.
  5. Otworzyć aplikację mObywatel, zalogować się i kliknąć w ikonę reprezentującą „Plus” w prawym dolnym rogu.
  6. Wybrać z listy „Legitymacja Studencka”.
  7. Zaakceptować regulamin usługi poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję”.
  8. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych klikając na przycisk „Dalej”.
  9. Wyrazić zgodę na użycie aparatu klikając na przycisk „Dalej”.
  10. Zeskanować kod QR z wiadomości aktywacyjnej. W razie problemów ze skanowaniem kodu, możliwe jest ręczne wpisanie kodu i zatwierdzenie go za pomocą przycisku u dołu ekranu.
  11. Podanie kodu aktywacyjnego, który widnieje obok kodu QR i wybranie przycisku „Aktywuj”.
  12. Po załadowaniu wyświetla się aktywowana mLegitymacja studencka.

Regulamin Usługi mLegitymacja studencka dostępny jest w Aplikacji mObywatel
Informacje o publicznej aplikacji mobilnej mObywatel
Regulamin wydawania mLegitymacji przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pomoc techniczna świadczona jest wyłącznie
w zakresie wydawania, odwoływania oraz przedłużania mLegitymacji.