Przejdź do menu Przejdź do treści

ELS

PROCEDURA WYDANIA ORYGINAŁU/DUPLIKATU ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENTA:

W celu wymiany lub wyrobienia duplikatu  Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy wypełnić wniosek dostępny poniżej:

Wniosek o wykonanie oryginału/duplikatu elektronicznej legitymacji studenta

 1. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty  >>> Informacja o płatnościach <<<
 2. Poprawnie wypełniony wniosek składany jest w Centrum Obsługi Studenta wraz z dowodem opłaty oraz zdjęciem.
 3. Odbiór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w Centrum Obsługi Studenta.
 4. Proces  wyrobienia ELS nie przekracza 14 dni roboczych od momentu dostarczenia poprawnie wypełnionych dokumentów.

Do wydania ELS niezbędne jest posiadanie poprawnego zdjęcia w systemie uczelni (USOSWEB).

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2006-11-02 (Dz.U. 2006 Nr 224, poz. 1634) oraz wymagania określone dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego:

Parametry dotyczące zdjęcia :

 • zdjęcie musi przedstawiać osobę, której dotyczy legitymacja bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • musi być kolorowe
 • zdjęcie musi ukazywać głowę w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dostarczyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię z nakryciem głowy.
 • zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć minimalne rozmiary 500×625 pikseli, wymagany format zdjęcia to JPG
 • rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi
 • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 16 MB
 • tło zdjęcia musi być jasne, na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty

Zdjęcie nie spełniające powyższych warunków nie będzie akceptowane.

Dostarczenie zdjęcia wymagane jest w przypadku chęci zmiany zdjęcia dotychczasowego.

W przypadku WU należy nowe zdjęcia dostarczyć w formie wydruku.

Osobom, które nie dostarczą poprawnego zdjęcia, nie zostaną wydrukowane elektroniczne legitymacje studenckie.