Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia podyplomowe

OPŁATY

Rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie Rektora nr R.Z.0211.46.2023 w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie Rektora nr R.Z.0211.39.2022 w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

 

Kierunki studiów podyplomowych:

Nazwa kierunku Osoba koordynująca Pokój Numer telefonu Mail Instytut
Administracja samorządowa Karolina Depta-Skowronek 139 12 662 74 74 karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl Instytut Nauk o Polityce i Administracji
12 662 64 46
ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny Szymon Bieleń 146 12 662 61 03 szymon.bielen@up.krakow.pl Instytut Geografii
12 662 62 45
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Instytut Historii i Archiwistyki Joanna Kowalska 144 12 662 64 14 joanna.kowalska@up.krakow.pl Instytut Historii i Archiwistyki
12 662 61 82
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Anna Kowalska 145 12 662 64 11 anna.kowalska@up.krakow.pl Instytut Nauk o Informacji
12 662 61 76
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Anna Kowalska 145 12 662 64 11 anna.kowalska@up.krakow.pl Instytut Nauk o Informacji
12 662 61 76
Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie Bartosz Żak 143 12 662 64 17 bartosz.zak@up.krakow.pl Instytut Filologii Angielskiej
12 662 62 05
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Magda Cuper 142 12 662 61 10 magda.cuper@up.krakow.pl Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli IPSKN
12 662 66 36
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Magda Cuper 142 12 662 61 10 magda.cuper@up.krakow.pl Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli IPSKN
12 662 66 36
Edytorstwo Anna Kowalska 145 12 662 64 11 anna.kowalska@up.krakow.pl Instytut Nauk o Informacji
12 662 61 76
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Małgorzata Grudnik 128 12 662 74 71 malgorzata.grudnik@up.krakow.pl Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji IPEA
12 662 62 11
Logopedia Agnieszka Michniak-Kolosek 145 12 662 61
12
agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl Instytut Filologii Polskiej
12 662 61 44
Matematyka Agnieszka Michniak-Kolosek 145 12 662 61
12
agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl Instytut Matematyki
12 662 62 73
Marketing i kreatywna reklama Patryk Mazur 141 12 662 74 73 patryk.mazur@up.krakow.pl Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji IPEA
12 662 62 11
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. STUDIA ONLINE Sylwia Żak 128 12 662 61 01 sylwia.zak@up.krakow.pl Instytut Filologii Polskiej
12 662 61 44
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Agnieszka Michniak-Kolosek 145 12 662 61
12
agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl Instytut Filologii Polskiej
12 662 61 44
Neurologopedia Sylwia Żak 128 12 662 61 01 sylwia.zak@up.krakow.pl Instytut Filologii Polskiej
12 662 61 44
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Karolina Depta-Skowronek 139 12 662 74 74 karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji IPEA
12 662 62 11
Organizacja i zarządzanie oświatą Barbara Stanisz-Guzik 128A 12 662 61 09 barbara.stanisz-guzik@up.krakow.pl Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny IPSWR
12 662 66 00
Prawo inwestycyjno-budowlane Patryk Mazur 141 12 662 74 73 patryk.mazur@up.krakow.pl Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji IPEA
12 662 62 11
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (absolwenci) Magda Cuper 142 12 662 61 10 magda.cuper@up.krakow.pl Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
12 662 66 36
Social media marketing Bartosz Żak 143 12 662 64 17 bartosz.zak@up.krakow.pl Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji IPEA
12 662 62 11
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Bartosz Żak 143 12 662 64 17 bartosz.zak@up.krakow.pl Instytut Neofilologii
12 662 67 31
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Bartosz Żak 143 12 662 64 17 bartosz.zak@up.krakow.pl Instytut Neofilologii
12 662 67 31