Przejdź do menu Przejdź do treści

KIERUNKI STUDIÓW

Administracja
Architektura Informacji 
Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Art & design
Art & science
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
Bioinformatyka
Biologia
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
Cyberbezpieczeństwo
Design
Digital design
Dziennikarstwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia
Ekoturystyka
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia romańska z językiem angielskim
Filologia romańska z językiem hiszpańskim
Filologia romańska z językiem rosyjskim
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem francuskim
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim
Filologia ukraińska
Filologia włoska
Filozofia rozwoju osobistego z elementami psychologii
Fizyka
Geodezja i geoinformacja
Geografia
Geopolityka
Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Grafika
Historia
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych
Informatyka
Inżyniera bezpieczeństwa
Kognitywistyka
Komunikacja wizualna
Kryminalistyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logistyka
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Media content & creative writing
Międzynarodowa polityka społeczna i analityka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika przedszkolna i szkolna
Pedagogika specjalna
Polityka społeczna
Praca socjalna
Prawo
Psychologia
Psychologia i biologia zwierząt
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia nad wizualnością – Visual Studies
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Sztuka i edukacja
Sztuka i media
Sztuka współczesna
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka historyczna i muzealnictwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych